Соревнования

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ 2012г.

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ 2012г.

Մայիսի 25-27 «Գրանդ Սպորտ» մարզաառողջարարական համալիրում կկայանա Սքվոշի Հայաստանի I առաջնությունը մինչև 13 տարեկան, 13-17  և 17 տարեկանից բարձր տարիքային խմբերի միջև:

Մայիսի 18-ի Սքվոշի Հայաստանի I առաջնության վիճակահանության արդյունքները`

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ
Май  26  мальчики до 13 лет
 
A Group   09:00 - 10:00 1 2 3 4  
1.  Шекунц Эрик           I фаза    1 - 2 
                3 - 4
2.  Варданян Эрик                                              II фаза   1 - 3 
                2 - 4
3.  Варданян Грант           III фаза 1 - 4
                2 - 3 
4.  Варданян Арутюн          

 
B Group   10:00 - 10:30 1 2 3    
1. Давтян Авет        
I фаза   1 - 2 

2.  Арутюнян Армен       
II фаза  2 - 3
 
3.  Навасардян Гарик           III фаза 1 - 3

 

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ
Май 26 девочки до 17 лет
 
A Group 10:30 - 11:00 1 2 3  
1. Варданян Изабела       I фаза   1 - 2 

2.  Авагян Марине       II фаза  2 - 3 

3.  Варданян Ануш       III фаза 1 - 3

 
B Group 11:00 - 11:30 1 2 3  
1.  Варданян Зина        I фаза    1 - 2 

2.  Мкртчян Элен        II фаза    2 - 3
 
3.  Карибян Натела       III фаза  1 - 3

 

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ
Май 25 мальчики 17 лет и выше  
 
A Group   18:30 - 19:30 1 2 3 4  
1.  Кешишян Сергей          I фаза  1 - 2 
              3 - 4
2.  Паносян Армен          II фаза 1 - 3 
              2 - 4
3.  Аствацатрян Тигран         III фаза 1 - 4
                2 - 3 
4.  Стивен Даферн          

 
B Group  14:00 - 15:00 1 2 3 4  
1. Давтян Оганес         I фаза   1 - 2 
               3 - 4
2.  Рубен Хачик Григорян         II фаза 1 - 3 
               2 - 4
3. Авагян Айк         III фаза 1 - 4
                2 - 3 
4  Чичян Мурад          

 
C Group 15:30 - 16:30 1 2 3 4  
1.  Аветисян Айк          I фаза    1 - 2 

2  Товмасян Аршак         II фаза    2 - 3 

3. Мартиросян Карен         III фаза   1 - 3

 
D Group  17:00 - 18:00 1 2 3 4  
1.  Мелконян Александр        

I фаза    1 - 2 

2.  Мартиросян Армен          II фаза    2 - 3 

3.  Акобян Артем         III фаза 1 - 3

 

I ЧЕМПИОНАТ АРМЕНИИ ПО СКВОШУ
Май  26  маьчики 13 - 17 лет
 
A Group  11:30 - 12:30 1 2 3    
1.  Манукян Симон       
 I фаза      1 - 2 

2.  Арутюнян Давид        
 II фаза     2 - 3 

3.  Григорян Сергей      
 III фаза   1 - 3

 
B Group  12:30 - 13:30 1 2 3 4  
1. Атанесян Геворг         I фаза      1 - 2 
                  3 - 4
2. Абраамян Давид         II фаза     1 - 3 
                  2 - 4
3.  Григорян Оганес          III фаза   1 - 4
                  2 - 3 
4.  Буниатян Тигран           


Вернуться назад